Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

3919 6dbf 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazapominanie zapominanie
membrana

Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

- Daniel Glattauer

Reposted fromalexandra93 alexandra93 viazapominanie zapominanie
membrana
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viazapominanie zapominanie
membrana
  niepohamowane wzruszenie

membrana
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
membrana
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianutt nutt
membrana
Reposted frombluuu bluuu viagranini granini
membrana
2508 cbae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisiaczek95 misiaczek95
membrana
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
membrana
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
membrana
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viamisiaczek95 misiaczek95
membrana
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
membrana
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
membrana
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
membrana
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaajemstrong ajemstrong

June 27 2015

membrana
4402 ad60
Reposted fromfelicka felicka viapixelsoul pixelsoul
membrana
4604 c02a
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viaToshi Toshi
membrana
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaajemstrong ajemstrong
membrana
2688 6c4c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaddreamer maddreamer
membrana
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viaLaFoi LaFoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl