Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

membrana
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
5444 6785 500
membrana
9861 9419
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamaddreamer maddreamer
membrana
0735 fd8e 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viagranini granini
membrana
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach. Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno

June 25 2015

membrana
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely vianutt nutt
membrana
9541 4e49
Reposted fromnyaako nyaako vianutt nutt
membrana
5933 89bd
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaelloko elloko
4160 1e8c
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viapodprzykrywka podprzykrywka
membrana
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapodprzykrywka podprzykrywka
membrana
membrana
3620 d447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
membrana
2025 96c5
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianutt nutt
membrana
6952 d1d7 500
Reposted fromwkoncuja wkoncuja vianutt nutt
membrana
9509 a673
Reposted fromnyaako nyaako vianutt nutt
membrana
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard vianutt nutt
membrana
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown vianutt nutt
membrana
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vianutt nutt
membrana
1487 3ca3
Reposted frommartynkowa martynkowa viamagolek22 magolek22
membrana
4454 9593
Reposted fromktosiowa ktosiowa viagingerredhead gingerredhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl