Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2019

7640 1ce0 500
Reposted fromerial erial viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
membrana
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viaohhmarigold ohhmarigold
membrana
Reposted fromoll oll viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
membrana
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaholymoly holymoly
membrana
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viaholymoly holymoly
membrana
4272 fa8b 500
Reposted fromoll oll
membrana
2691 7b5e 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaoll oll
membrana
2242 6843 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaoll oll
membrana
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viaoll oll
membrana
7787 3157
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
membrana
6652 bbc5 500
Reposted froms3 s3 viascorpix scorpix
8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica viascorpix scorpix
membrana
6496 aee8 500
Reposted fromsoftboi softboi viaexistential existential
membrana
9649 9f61 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaholymoly holymoly
membrana
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viazyrafa zyrafa
membrana
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viazyrafa zyrafa
membrana
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viapodprzykrywka podprzykrywka
membrana
2171 b45c 500
membrana
8162 4ba3 500
Reposted fromsoftboi softboi viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
membrana
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl